www.sandalwood.9nha.com

 

 

หน้าแรก
ไม้หอมแก่นจันทน์
ต้นแซนดัลวูด
ลักษณะทั่วไป
สรรพคุณ/วิธีใช้
การปลูก
ผลการปลูกในไทย
ราคาในตลาด
การใช้ประโยชน์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ติดต่อสั่งซื้อ
รวมภาพ
เว็บบอร์ด
ไม้เศรษฐกิจอื่นๆ

การบำบัดด้วยกลิ่น 1
การบำบัดด้วยกลิ่น 2
เทววิทยากับอโรมา
กลิ่นหอมกับอารมณ์
น้ำมันหอมระเหย
วิธีใช้น้ำมันหอม
กลิ่นน้ำมันยอดนิยม

ลิงค์น่าสนใจ

ก้าวหน้า ช็อปชัวร
เถ้าแก่สอนให้รวย
ดูดวงแม่นๆ
ปลูกต้นไม้ให้รวย
พลังงานไฟฟ้าฟรี
เที่ยวทั่วไทย
ครัวสีเขียว

ฝูงบินอาร์ซี

ฟิชชิ่งทัวร์

ทีนเอจ

บีบีกันช็อป

กรีนการ์เด้น
หมอยาสมุนไพร

ข้าวกล้องงอก
ข้อมูล/ราคา รถยนต์
รถจักรยานยนต์

เรือยาง/แคนูราคาถูก

 

 

โครงการปลูกต้นไม้ให้รวย แนะนำการปลูกไม้เศรษฐกิจ(ป่า) การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ถึงแม้การเก็บเกี่ยวจะช้า แต่มีตลาดและราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นตลอดมา ด้วยไม้ป่าไม่สามารถหาตัดได้แล้ว จึงเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า ผู้ที่จะมีบ้านไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีๆ สวยๆได้ ต้องมีฐานะดีเท่านั้น และต่อไปในอนาคตเราก็จะเข้าถึงไม้เหล่านี้ได้ยากขึ้นทุกปี แต่ก่อนที่จะไปถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจของไทย ซึ่งหลายชนิดก็ติดขัดกับปัญหากฎหมายที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย เรามารู้จักกับต้นแซนดัลวูด ไม้หอมชนิดหนึ่งจากอินเดียและอินโดนีเซีย ที่รู้จักกันแพร่หลายในการนำไปแกะสลัก(ไม้หอม) และการนำไปสกัดทำน้ำมัน Sandalwood oil น้ำมันหอมระเหยที่ใช้กันแพร่หลายที่ธุรกิจสปา และการทำอะโรมาเธอราพี (ใช้กลิ่นบำบัดโรค)

     

ไม้หอมแซนดัลวูด (sandal wood) ความเป็นไปได้ในการปลูกเชิงเศรษฐกิจ
จากกระแสความนิยมปลูกไม้หอมของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและได้กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ
และมีแนวโน้มการปลูกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งว่าการปลูกไม้หอม  เป็นสวนป่าเพื่อ
หวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะได้รับผลคุ้มค่าตามที่ผู้ปลูกคาดหวังไว้หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด
ซึ่งจากการศึกษาการปลูกกฤษณาปัญหาที่พบมากที่สุดคือ วิธีการกระตุ้นเพื่อชักนำให้เกิดสารกฤษณา ยังไม่มีงานวิจัย
รองรับทั้งในและต่างประเทศทั้งยังมีรายจ่ายที่สูงมาก  ปัจจุบันมีภาคเอกชนมารับกระตุ้นแต่ก็ไม่รับรองผล  เมื่อหักค่า
ใช้จ่ายแล้วเกษตรกรผู้ปลูกแทบจะไม่มีกำไรเพราะผลผลิตต่อไร่ที่เกิดแก่นกฤษณาต่ำมากทั้งยังมีต้นทุนสูง  และอีก
ปัญหาคือ วิธีการตรวจสอบและรับรองชิ้นไม้กฤษณาจากสวนป่าเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย  จึงน่าจะมีไม้หอม
ชนิดที่มีคุณสมบัติ 

1. มีความหอมทุกต้นโดยไม่ต้องกระตุ้น 
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นสาร 
3. ให้ผลิตผลิตต่อไร่สูง 
4. สามารถปลูกในลักษณะของสวนป่าเชิงเดี่ยว หรือปลูกแบบวนเกษตร ที่นำปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผล
5. ไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตทั้งในการปลูกและการตัดจำหน่าย
6. เป็นไม้ที่มีราคาแพง 
7. ลดการนำเข้าหัวเชื้อน้ำหอม