www.sandalwood.9nha.com

 

 

หน้าแรก
ไม้หอมแก่นจันทน์
ต้นแซนดัลวูด
ลักษณะทั่วไป
สรรพคุณ/วิธีใช้
การปลูก
ผลการปลูกในไทย
ราคาในตลาด
การใช้ประโยชน์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ติดต่อสั่งซื้อ
รวมภาพ
เว็บบอร์ด
ไม้เศรษฐกิจอื่นๆ

การบำบัดด้วยกลิ่น 1
การบำบัดด้วยกลิ่น 2
เทววิทยากับอโรมา
กลิ่นหอมกับอารมณ์
น้ำมันหอมระเหย
วิธีใช้น้ำมันหอม
กลิ่นน้ำมันยอดนิยม

ลิงค์น่าสนใจ

ก้าวหน้า ช็อปชัวร
เถ้าแก่สอนให้รวย
ดูดวงแม่นๆ
ปลูกต้นไม้ให้รวย
พลังงานไฟฟ้าฟรี
เที่ยวทั่วไทย
ครัวสีเขียว

ฝูงบินอาร์ซี

ฟิชชิ่งทัวร์

ทีนเอจ

บีบีกันช็อป

กรีนการ์เด้น
หมอยาสมุนไพร

ข้าวกล้องงอก
ข้อมูล/ราคา รถยนต์
รถจักรยานยนต์

เรือยาง/แคนูราคาถูก

 

 

โครงการปลูกต้นไม้ให้รวย แนะนำการปลูกไม้เศรษฐกิจ(ป่า) การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ถึงแม้การเก็บเกี่ยวจะช้า แต่มีตลาดและราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นตลอดมา ด้วยไม้ป่าไม่สามารถหาตัดได้แล้ว จึงเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า ผู้ที่จะมีบ้านไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีๆ สวยๆได้ ต้องมีฐานะดีเท่านั้น และต่อไปในอนาคตเราก็จะเข้าถึงไม้เหล่านี้ได้ยากขึ้นทุกปี แต่ก่อนที่จะไปถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจของไทย ซึ่งหลายชนิดก็ติดขัดกับปัญหากฎหมายที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย เรามารู้จักกับต้นแซนดัลวูด ไม้หอมชนิดหนึ่งจากอินเดียและอินโดนีเซีย ที่รู้จักกันแพร่หลายในการนำไปแกะสลัก(ไม้หอม) และการนำไปสกัดทำน้ำมัน Sandalwood oil น้ำมันหอมระเหยที่ใช้กันแพร่หลายที่ธุรกิจสปา และการทำอะโรมาเธอราพี (ใช้กลิ่นบำบัดโรค)

     

ไม้หอมแซนดัลวูด (sandal wood) ความเป็นไปได้ในการปลูกเชิงเศรษฐกิจ
จากกระแสความนิยมปลูกไม้หอมของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและได้กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ
และมีแนวโน้มการปลูกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งว่าการปลูกไม้หอม  เป็นสวนป่าเพื่อ
หวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะได้รับผลคุ้มค่าตามที่ผู้ปลูกคาดหวังไว้หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด
ซึ่งจากการศึกษาการปลูกกฤษณาปัญหาที่พบมากที่สุดคือ วิธีการกระตุ้นเพื่อชักนำให้เกิดสารกฤษณา ยังไม่มีงานวิจัย
รองรับทั้งในและต่างประเทศทั้งยังมีรายจ่ายที่สูงมาก  ปัจจุบันมีภาคเอกชนมารับกระตุ้นแต่ก็ไม่รับรองผล  เมื่อหักค่า
ใช้จ่ายแล้วเกษตรกรผู้ปลูกแทบจะไม่มีกำไรเพราะผลผลิตต่อไร่ที่เกิดแก่นกฤษณาต่ำมากทั้งยังมีต้นทุนสูง  และอีก
ปัญหาคือ วิธีการตรวจสอบและรับรองชิ้นไม้กฤษณาจากสวนป่าเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย  จึงน่าจะมีไม้หอม
ชนิดที่มีคุณสมบัติ 

1. มีความหอมทุกต้นโดยไม่ต้องกระตุ้น 
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นสาร 
3. ให้ผลิตผลิตต่อไร่สูง 
4. สามารถปลูกในลักษณะของสวนป่าเชิงเดี่ยว หรือปลูกแบบวนเกษตร ที่นำปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผล
5. ไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตทั้งในการปลูกและการตัดจำหน่าย
6. เป็นไม้ที่มีราคาแพง 
7. ลดการนำเข้าหัวเชื้อน้ำหอม

 

จากการค้นคว้าเอกสารและสอบถามอาจารย์ผู้ทรงความรู้รวมทั้งพ่อค้าน้ำมันหอม  ชาวต่างประเทศในซอยนานา
ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายน้ำหอม ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของไทย จึงได้รับคำตอบในทางเดียวกันว่า ไม้แซนดัลวูด
(sandal wood)  มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นและได้พบว่าได้เริ่มนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย
ที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค โดยได้นำเข้าต้นพันธุ์จากประเทศอินเดียเข้ามาปลูก ขณะนี้มีอายุประมาณ 30 ปี และใน
ปัจจุบันมีการนำไม้แก่นจันทน์ (sandal wood) มาปลูกโดยภาคเอกชนเพื่อเป็นการค้าแล้ว นับว่าเป็นไม้ที่
เหมาะสมในการปลูกเชิงเศรษฐกิจ   

 

หมายเหตุ ต้นแซนดัลวูด เป็นไม้หอมจากอินโดนีเซีย ไม่ใช่ต้นจันทน์ในป่าทางภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะต้นคล้ายกัน แต่กลิ่นไม่เหมือนกันทำให้หลายท่านเข้าใจผิด สามารถพิสูจน์ง่ายๆโดย ซื้อตัวอย่างน้ำมันหอมแซนดัลวูดจากร้านสปา(แท้ๆ) ใกล้บ้านท่านได้ ให้พิสูจน์โดย เมื่อเราหักกิ่งต้นแซนดัลวูดที่อายุตั้งแต่ 2-3 ปี ขึ้นไป ถ้าเป็นกลิ่นเดียวกัน แสดงว่าใช่แซนดัลวูดครับ

ตัวอย่าง รายชื่อผู้รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้น Sandalwood

INDIA UK AUSTRALIA INDONESIA  

Hot เนื่องจากขณะนี้ได้มีผู้นำเมล็ดแซนดัลวูดจากต้นแซนดัลวูดที่ปลูกในแปลงปลูกในเมืองไทย โดยต้นไม้ที่มีอายุน้อยๆ เช่น 2-5 ปี แต่เนื่องจากอากาศที่เหมาะสมทำให้ต้นไม้หอมเหล่านี้มีการออกดอกติดผล และมีผู้ปลูกบางท่านได้นำเมล็ดเหล่านั้นมาเพาะเป็นต้นกล้าแล้วปลูกเพิ่มในแปลงปลูกหรือจำหน่ายให้ผู้อื่นในราคาถูก ซึ่งทางเราก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงเล็กน้อยว่าการนำเมล็ดจากต้นไม้หอมที่อายุน้อยๆ มาปลูก ก็คล้ายกับคนที่ยังเป็นเด็กมากแล้วมีลูก ไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของต้นกล้าที่เราจะต้องปลูกรอเวลาไปอีกนับ 10 ปี ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมเป็นอย่างไร ซึ่งอาจมีปัญหาส่งผลถึงการขายไม้ให้กับทางผู้ซื้อไม้หอมไปแปรรูปได้ เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมของต้นกล้าที่มาจะต้นพันธุ์ที่อายุน้อยมากๆ จะดีเหมือนต้นกล้าไม้หอมแซนดัลวูดที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย ซึ่งเขาจะนำมาจากต้นพันธุ์ที่อายุ 20-30 ปีเท่านั้น ดังนั้นท่านที่เป็นผู้ปลูกไม้ในนามของเรา(แซนดัลวูดกรุ๊ป) โปรดพิจารณาให้รอบคอบ และควรแยกปลูกจากต้นกล้าที่ทางเราส่งไปให้ เพราะถ้าทางเจ้าหน้าที่ผู้ซื้อไม้เวลามาสำรวจก่อนตัดเขาตรวจพบว่าไม้หอมในแปลงปลูกมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมที่ต่ำมากผิดปกติ อาจจะส่งผลถึงราคาขายไม้ได้

ภาพตัวอย่างไม้แซนดัลวูด อายุ 8-10 ปี ตัดเมื่อ 20 -27 กุมภาพันธ์ 2554 วัดที่โคนต้น ตัดยาวท่อนละ 2 เมตร

ขนาดใหญ่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางโคน  13  ซม. ปลายกิ่ง  10 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 8 ต้น/ตัน
ขนาดเล็กสุดเส้นผ่าศูนย์กลางโคน  7.3 ซม.  ปลายกิ่ง  5.6 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 17 ต้น/ตัน

บริการจัดส่งต้นไม้ ชุดละ 50 ต้น ในกล่องบรรจุอย่างดี ถึง กรุงเทพ ฟรี
ในราคาเพียงชุดละ 3,500 บาท (ต้นละ 70 บาท) ด่วน มีจำนวนจำกัด พร้อมขึ้นทะเบียนรับซื้อไม้คืน ตั้งแต่อายุ 5-10 ปี
สามารถทำสัญญารับซื้อไม้คืนได้เลย โดยผู้ที่ต้องการสัญญาเพิ่มค่าธรรมเนียม ต้นละ 10 บาทโดยจะคืนค่าธรรมเนียม
ให้ตอนตัดไม้ขาย

  • ทางรถไฟ รับที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  • ทางรถทัวร์ รับที่สถานีขนส่งสายใต้

ด่วน กล้าต้นไม้แซนดัลวูด ล็อตสุดท้ายจากอินโดนีเซีย เหลืออยู่จำนวนไม่มาก หมดแล้ว หมดเลย รอบใหม่ สนใจปลูก ติดต่อ สั่งซื้อที่ โทรศัพท 089-025-9929 โดยโอนเงินค่าต้นพันธุ์พร้อมค่าจัดส่งมาได้ที่ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 450-020-0177 โดยก่อนโอนเงินให้โทรไปสอบถามก่อนนะครับ

(ขออภัย ถ้าเพียงแต่สนใจ ลองศึกษาข้อมูลในเว็บก่อน จะขอบคุณมาก หรือจะเข้าไปค้นหาข้อมูลใน www.google.com
แล้วใช้คำค้นหา Product / sale / buy +sandalwood จะมีข้อมูลให้ท่านศึกษามากมาย ส่วนในเว็บนี้ เราให้ข้อมูลค่อนข้างครอบคลุมและชัดเจนแล้ว ถ้าสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ โทรศัพท 089-025-9929

ประกาศให้ทราบสำหรับคุณที่สนใจ
ด้วยมีคำถามที่ถามบ่อย และหลายคนก็ไปฟังเขาเล่าว่ามาแล้วจับแพะชนแกะแล้วเดาไปต่างๆ นาๆ (บอกตรงๆว่ารำคาญที่จะตอบแล้ว) ว่าเป็นการโปรโมทบ้าง ทำตลาดบ้าง ไม่จริงบ้าง หลอกลวงบ้าง ดังนั้นคุณๆที่ไม่รู้จักไม้ตัวนี้ ก่อนที่จะเชื่อใครหรือฟังใคร ควรพิสูจน์ด้วยตนเอง ลองเช็คหรือหาข้อมูลคนหรือบริษัทที่จะซื้อดู แค่เข้ากูเกิ้ล พิมพ์ sale หรือ buy sandalwood จะมีรายชื่อบริษัทรับซื้อไม้พวกนี้ขึ้นมามากมาย บริษัทใหญ่ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ บริษัทชั้นนำของผู้ผลิตน้ำมันหอมโดยตรงก็มี ตัวแทนก็มี ถ้าคุณอยากให้มั่นใจมากขึ้นก็ลองเมล์คุยกับเขาดู แต่อย่าอ้างมั่วๆ ว่ามีไม้แซนดัลวูดในมือเพราะเขาอาจจะดูถูกคนไทยในภายหลังได้ เหตุที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เพราะผู้ซื้อไม้แซนดัลวูดจะอยู่ต่างประเทศทั้งนั้น แม้ทางเราจะซื้อไม้เราเองก็ต้องส่งไปที่ตลาดอินโดนีเซียเช่นกัน อีกอย่างเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า แซนดัลวูดไม่ใช่ไม้เมืองไทย (ส่วนจะบอกว่าไม่เก่งภาษาไม่อยากเรียนรู้ ก็อย่าไปปลูกมันเลย เพราะแค่ลงทุนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง แถมไม่เสียเงินยังทำไม่ได้ ก็อย่าไปหาข้อมูลจากใครเลย เพราะคนไทยที่รู้จริงเรื่องไม้ Sandalwood จะมีซักกี่คน ครั้นถามทางเราก็ไม่พ้นคิดอคติอีก ไม่ได้ดูถูกนะแต่อยากให้ศึกษาข้อมูลจริงๆ ดีกว่าฟังพวกเทพ.. ที่คิดเอง เออเองแล้วพูดแบบเขาเล่าว่า )

ต้นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจ อื่นๆ คลิ๊ก
ดูข้อมูลอัพเดทในแวดวงศ์เครือข่ายกิจกรรมของเราได้โดย คลิ๊ก

Copyright 2007 , www.9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@gmail.com โทรศัพท 089-025-9929
แวะเยี่ยม www.9nha.com
ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ